Szlak Odry

Szlak łączy atrakcje przyrodnicze, historyczne i kulturowe Doliny Odry. Ukazuje dzieje i znaczenie historyczne rzeki Odry. Podróż przez Powiat Nowosolski najlepiej rozpocząć od starówki lub portu w Bytomiu Odrzańskim.

Jadąc po starych wałach i drogami polnymi możemy obcować z rzeką Odrą jej starorzeczami oraz łąkami zalewowymi. Zatrzymując się na trasie możemy podziwiać zabytki architektury, znajdujące się w miejscowościach, przez które wiedzie szlak.

Całkowita długość szlaku: 1064 km, w tym przez Powiat Nowosolski 31 km